Amunicja sportowa

więcej

Trap 30

więcej

Skeet 24 kal. 16/70

więcej

Trap 24 kal. 16/70

więcej

FAM PRACTICAL Short

więcej

FAM PRACTICAL SLUG Short

więcej

FAM Practical Buckshot Short

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 384 00 58
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN