Amunicja sportowa

więcej

MASTER TRAP 28

więcej

HS Skeet 24

więcej

HS Trap 24

więcej

Skeet 28 Specjal

więcej

Trap 28 Specjal

więcej

Skeet 28 Specjal z krzyżakiem

więcej

HS Skeet 24 z krzyżakiem

więcej

Skeet 24 z krzyżakiem

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 384 00 58
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN