Amunicja specjalna

więcej

NABOJE GUMOWE - RÓJ

więcej

NABOJE GUMOWE - BĄK

więcej

NABOJE GUMOWE - CHRABĄSZCZ 20

więcej

NABOJE GUMOWE - CHRABĄSZCZ 30

więcej

NABOJE GUMOWE - CHRABĄSZCZ 50

więcej

AMUNICJA BOJOWA - KULA W8 MP

więcej

AMUNICJA BOJOWA - LFT 6,8

więcej

AMUNICJA BOJOWA PIK - DESTRUKTOR

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN