KONTAKT


Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE Z POWODU CZĘSTYCH AWARII LINII TELEFONICZNYCH MOGĄ ZAISTNIEĆ PROBLEMY Z DODZWONIENIEM SIĘ DO BIURA HANDLOWEGO.
W TAKICH SYTUACJACH PROSIMY O KONTAKT
POD NR TEL. 48 384-00-58

Zarząd Spółki:
Tel. +48 48 385 21 80
Fax +48 48 612 11 71

magdalena.niedzieska@fam-pionki.com.pl
kamil.wisniewski@fam-pionki.com.pl
 

Biuro Handlowe :

Tel. +48 48 385 23 42,
+48 48 384 00 52
Fax +48 48 385 27 90


sprzedaz@fam-pionki.com.pl

Biuro Handlu Zagranicznego:
Tel. / Fax +48 48 384 00 58
sales@fam-pionki.com.pl

Księgowość:
Tel.  +48 48 384 00 53, +48 48 384 00 54
ksiegowosc@fam-pionki.com.pl


Technolog:
Tel. +48 48 384 00 57
technolog@fam-pionki.com.pl


Szef Produkcji:
Tel.  +48 48 384 00 51

produkcja@fam-pionki.com.pl


Internet:
http://www.fam-pionki.pl
fampionki@fam-pionki.pl
http://www.facebook.com/FamPionki

https://www.facebook.com/pages/Fabryka-Amunicji-My%C5%9Bliwskiej-FAM-Pionki-sp-z-oo/285225855018959?fref=ts
 


Wyświetl większą mapę
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 385 23 42,
+48 48 384 00 52, 48 384 00 58
Fax +48 48 385 27 90
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN