KONTAKT


Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki

 

Zarząd Spółki:
SEKRETARIAT - +48 48 385 21 
                              +48 48 306 70 11

Prezes Zarządu:
magdalena.tausiewicz@fam-pionki.com.pl

Dyrektorzy:

m.myszkowski@fam-pionki.com.pl
m.tausiewicz@fam-pionki.com.pl
 

Biuro Handlowe :

Tel.  +48 502 575 779.
        +48 48 306 70 12,
        + 48 48 385 23 42

sprzedaz@fam-pionki.com.pl

Biuro Handlu Zagranicznego:
Tel. +48 48 384 00 58
Tel.   48 48 384 00 53
sales@fam-pionki.com.pl


Technolog:
Tel. +48 48 384 00 57
technolog@fam-pionki.com.pl


Szef Produkcji:
Tel.  +48 48 384-00-51,

produkcja@fam-pionki.com.pl


Internet:
http://www.fam-pionki.pl
fampionki@fam-pionki.pl
http://www.facebook.com/FamPionki

https://www.facebook.com/pages/Fabryka-Amunicji-My%C5%9Bliwskiej-FAM-Pionki-sp-z-oo/285225855018959?fref=ts
 


Wyświetl większą mapę
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN