CONTACT

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.


5, Srutowa str.
26-670 Pionki

Board Office:
Tel. +48 48 385 21 80
Fax +48 48 612 11 71
Magdalena.niedzieska@fam-pionki.com.pl
 

Domestic sales office: 
Tel. +48 502 575 779
+48 48 385 23 42,
+48 48 306 70 12
Fax +48 48 385 27 90
sprzedaz@fam-pionki.com.pl

External sales office:
Tel. / Fax +48 48 384 00 58
sales@fam-pionki.com.pl
 

Accounting office:
Tel.  +48 48 385 21 80
ksiegowosc@fam-pionki.com.pl


Process Engineer:
Tel. +48 48 306 70 16
technolog@fam-pionki.com.pl


Production Manager:
Tel.  +48 48 306 70 14

produkcja@fam-pionki.com.pl


Internet:
www.fam-pionki.pl
fampionki@fam-pionki.pl
https://www.facebook.com/pages/Fam-Pionki

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN