AMMUNITION FOR CIVIL USING

Kind of cartridge Gauge      Weight  
of  
projectile
Recommended
firing distance
(m)
Energy at
recommended
distance [J] 
Head [mm]  Cartridges
per pack
Rubber
buckshot
12/70 0,45 10 8 10 5
Rubber
piston
12/70 10,5 50 50 10 5
Rubber
slug
12/70 4,5 20 43,7 10 5
Rubber
buckshot
16/70 0,45 10 9 10 5
Rubber
slug
16/70 3,4 20 40 10 5

 

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN