Other products

more

Vihtavuori - smokeless powders for reloading

more

Ramshot - smokeless powders for reloading.

more

TABELA KORELACJI PROCHÓW NITROCELULOZOWYCH

more

Swiss black powders

more

Wano black powders

more

PROCHY CZARNE PIROTECHNICZNE (DYMNE) PRODUKCJI POLSKIEJ (ZŁOTY STOK)

more

Lead slugs and shot

more

Rifle ammunition

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 384 00 58
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN