Other products >> Swiss black powders

Dostępne są w sprzedaży prochy czarne produkcji szwajcarskiej firmy POUDRERIE D'AUBONNE SA w następujących asortymentach:
 
  • Nr 1 (pistoletowe) o granulacji 0,250-0,500 mm;
  • Nr 2 (do broni długiej) o granulacji 0,500-0,800 mm;
  • Nr 3 (do broni długiej) o granulacji 0,650 -1,200mm;
  • Nr 4 (do broni długiej) o granulacji 0,850-1,200 mm;
  • Nr 5 (do broni długiej) o granulacji 1,200-1,600 mm;
  • Podsypka prochowa OB
 

ZASADY SPRZEDAŻY

Proch strzelniczy czarny (dymny) sprzedaje się pełnoletnim właścicielom replik broni palnej rozdzielnego ładowania , którzy okażą dowód tożsamości oraz Europejską kartę broni palnej. Przedsiębiorcy którzy uzyskali koncesję na obrót bronią i amunicją muszą posiadać wyszczególniony w koncesji wpis uprawniający do obrotu materiałami wybuchowymi lub prochami strzelniczymi (w tym prochu czarnego albo nitrocelulozowego).

 

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN