Special purpose ammunition

more

Rubber ammunition SWARM

more

Rubber ammunition GADFLY

more

Rubber ammunition BEETLE 20

more

Rubber ammunition BEETLE 30

more

Rubber ammunition BEETLE 50

more

COMBAT AMMO W-8 MP

more

COMBAT AMMO LFT 6.8

more

COMBAT AMMO PIK DESTRUCTOR

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN