ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

more

PROCHY NITROCELULOZOWE VIHTAVUORI DO ELABORACJI AMUNICJI SZTUCEROWEJ

more

PROCHY NITROCELULOZOWE RAMSHOT DO ELABORACJI AMUNICJI SZTUCEROWEJ

more

PROCHY NITROCELULOZOWE SZWAJCARKIE Reload Swiss RS

more

PROCHY CZARNE PIROTECHNICZNE (DYMNE) PRODUKCJI SZWAJCARSKIEJ FIRMY POUDRERIE D'AUBONNE SA

more

PROCHY CZARNE PIROTECHNICZNE (DYMNE) PRODUKCJI NIEMIECKIEJ FIRMY WANO

more

PROCHY CZARNE PIROTECHNICZNE (DYMNE) PRODUKCJI POLSKIEJ (ZŁOTY STOK)

more

KULE DLA CZARNOPROCHOWCÓW

more

AMUNICJA SZTUCEROWA

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN