Inne wyroby

więcej

PROCHY NITROCELULOZOWE VIHTAVUORI DO ELABORACJI AMUNICJI SZTUCEROWEJ

więcej

PROCHY NITROCELULOZOWE RAMSHOT DO ELABORACJI AMUNICJI SZTUCEROWEJ

więcej

PROCHY NITROCELULOZOWE SZWAJCARKIE Reload Swiss RS

więcej

PROCHY CZARNE PIROTECHNICZNE (DYMNE) PRODUKCJI SZWAJCARSKIEJ FIRMY POUDRERIE D'AUBONNE SA

więcej

PROCHY CZARNE PIROTECHNICZNE (DYMNE) PRODUKCJI NIEMIECKIEJ FIRMY WANO

więcej

PROCHY CZARNE PIROTECHNICZNE (DYMNE) PRODUKCJI POLSKIEJ (ZŁOTY STOK)

więcej

KULE DLA CZARNOPROCHOWCÓW

więcej

AMUNICJA SZTUCEROWA

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN