Amunicja myśliwska śrutowa LOFTKA

więcej

Loftka 5 mm Kal. 12/70

więcej

Loftka SG Kal. 12/70

więcej

Loftka SSG Kal. 12/70

więcej

Loftka 5 mm Kal. 16/70

więcej

Loftka SSG Kal. 16/70

więcej

Loftka SSG Kal. 20/70

więcej

Loftka 5mm kal. 12/76

więcej

Loftka 5mm kal. 20/76

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN