Amunicja sportowa

więcej

DYNAMIC TRAINING 24

więcej

TRAP 21 TRAINING

więcej

Trap 24

więcej

Skeet 24

więcej

Skeet Light

więcej

Trap Light

więcej

PRECISION 24g

więcej

PRECISION 28g

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN