Amunicja myśliwska śrutowa FAM

więcej

Amunicja myśliwska śrutowa FAM kal. 12

więcej

Amunicja myśliwska śrutowa FAM kal. 16

więcej

Amunicja myśliwska śrutowa FAM kal. 20

więcej

Amunicja myśliwska śrutowa FAM PLUS kal. 12

więcej

Amunicja myśliwska śrutowa FAM PLUS kal. 16

więcej

OLYMPIC MASTER "2" PLUS kal. 12

więcej

Amunicja myśliwska śrutowa FAM SEMI-MAGNUM kal. 12

więcej

Amunicja myśliwska śrutowa FAM MAGNUM kal. 12

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN