Amunicja myśliwska kulowa

więcej

Amunicja kulowa W-8 plastic light

więcej

Amunicja kulowa W-8 Plastic

więcej

Amunicja kulowa W-8

więcej

Amunicja kulowa FS

więcej

Amunicja kulowa Dzik

więcej

Amunicja kulowa FAM RUBIN SABOT

więcej

Amunicja kulowa Oryginal Brenneke Magnum

więcej

Amunicja kulowa Magnum FAM RUBIN Sabot

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN