Amunicja myśliwska kulowa >> Amunicja kulowa W-8 plastic light

Kaliber 12/70
Ilość sztuk w pudełku 10
Masa pocisku 25g
Prędkość V2,5 [m/s] 410
Okucie [mm] 10 lub 16
Przybitka plastikowa
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN