Amunicja myśliwska kulowa >> Amunicja kulowa Dzik

Kaliber 12/70 / 16/70
Ilość sztuk w pudełku 10
Masa pocisku 28,9g (kal. 12) / 26,6g (kal. 16)
Prędkość V2,5 [m/s] 420 (kal.12) / 440 (kal.16)
Okucie [mm] 10 lub 16
Przybitka paździerzowa
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN