ОХОТНИЧЬИ ПАТРОНЫ КАРТЕЧ

more

ОХОТНИЧЬИ ПАТРОНЫ КАРТЕЧ 5мм 12 /70

more

ОХОТНИЧЬИ ПАТРОНЫ КАРТЕЧ SG 12/70

more

ОХОТНИЧЬИ ПАТРОНЫ КАРТЕЧ SSG 12/70

more

ОХОТНИЧЬИ ПАТРОНЫ КАРТЕЧ 5мм 16/70

more

ОХОТНИЧЬИ ПАТРОНЫ КАРТЕЧ SSG 16/70

more

ОХОТНИЧЬИ ПАТРОНЫ КАРТЕЧ SSG 20/70

more

ОХОТНИЧЬИ ПАТРОНЫ КАРТЕЧ 5мм 12/76

more

ОХОТНИЧЬИ ПАТРОНЫ КАРТЕЧ 5мм 20/76

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN