Inne wyroby >> AMUNICJA SZTUCEROWA

W stałej ofercie posiadamy w sprzedaży amunicję sztucerową firmy „Sellier-Bellot”.

Asortyment i rodzaj amunicji sztucerowej jest uzgadniany z zamawiającym.
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN