Other products >> Ramshot - smokeless powders for reloading.

W ofercie sprzedaży posiadamy prochy nitrocelulozowe bezdymne do elaboracji amunicji sztucerowej wyprodukowane w Belgii pod amerykańską marką "RAMSHOT”, należącą do korporacji Western Powders.

Proch nitrocelulozowy bezdymny pakowany jest w butelki plastikowe, masa netto 1 opakowania 0,45 kg.

Oferta obejmuje następujące prochy nitrocelulozowe:

 • WILD BOAR - proch dwubazowy, spalający się czysto i dokładnie. Mały rozmiar sferycznych ziaren umożliwia bezproblemową elaborację małej średnicy szyjki łuski. Odpowiedni do kul o małych masach i średnich dla strzelb 223 Remington, 222 Remington, 17 Remington.
 • X-TERMINATOR proch dwubazowy, spalający się czysto i dokładnie. Mały rozmiar sferycznych ziaren umożliwia bezproblemową elaborację małej średnicy szyjki łuski. Odpowiedni do kul o masach lekkich do średnich dla strzelb 223 Remington, 222 Remington, 17 Remington.
 • BIG GAME najlepszy proch do strzelb 30-06 Springfield. Umożliwia uzyskanie wysokich prędkości optymalne wypełnienie łuski i doskonałą powtarzalność. Pozwala uzyskiwać świetne wyniki dla kalibrów 22-250. Jest prochem dwubazowym, wyjatkowo czysto spalającym się o wybitnych właściwościach dozowania.
 • MAGNUM doskonały proch do amunicji sztucerowej. Najlepsze wyniki osiąga dla strzelb 7mm Rem Magnum, 300 Win Magnum, Remington Ultra Mags i 338 Lapua. Jest najlepszym wyborem do wykonania naboi Magnum.
 • TAC - dwubazowy proch przeznaczony do ciężkich kul do strzelb 223 Remington i 308 Winchester.
Poradnik elaboracji można znaleźć pod adresem:
http://www.ramshot.com/wp-content/uploads/2010/09/ramshot_handgun_rifle.pdf                                                      
Zapisane w poradniku naważki prochu zostały wyrażone w grainach.        
Dla ułatwienia podajemy przeliczniki:                                                                  
1 gran (grain) = 0,0648g
1 g (gram) = 15,43 grain
 
 • Prochy do pistoletów
 • ZIP jest czysto spalającym się prochem dwubazowym opracowanym z myślą o szerokiej gamie kalibrów pistoletów. Ze względu na małe naważki proch jest bardzo wydajny, pozostawia minimalne resztki, daje mały odrzut. Przeznaczony m.in do broni 9mm, 40 S&W, 45 ACP.
 • ENFORCER - dwubazowy proch przeznaczony do naboi magnum w pistoletach 44Magnum, 454 Casual, 460 S&W oraz 500 S&W.
 • TRUE BLUE - doskonały proch do kalibrów 38 Special, 44 Special i 45 Long Colt.

TRANSPORT DROGOWY PROCHU NITROCELULOZOWEGO

W transporcie drogowym proch czarny przewożony jest jako materiał niebezpieczny klasy 1, podklasy 1,3 C, UN 0161 wg przepisów RID/ADR o przewozie materiałów niebezpiecznych.

Zgodnie ze zwolnieniami ( wyłączeniami ) dotyczącymi ilości przewożonych towarów - pkt. 1.1.3.6 ADR - kategoria transportowa 1, w klasie tej można przewozić jednorazowo do 20 kg prochu bez obowiązku stosowania się do większości wymagań ADR.

ZASADY SPRZEDAŻY

Proch strzelniczy sprzedaje się osobom, które okażą legitymację posiadacza broni myśliwskiej, sportowej oraz posiadaczom broni kolekcjonerskiej.  
Przedsiębiorcy którzy uzyskali koncesję na obrót bronią i amunicją muszą posiadać wyszczególniony w koncesji wpis uprawniający do obrotu materiałami wybuchowymi lub prochami strzelniczymi (w tym prochu czarnego albo nitrocelulozowego).
 
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN