СПОРТИВНЫЕ ПАТРОНЫ

more

MASTER TRAP 28

more

HS Skeet 24

more

HS Trap 24

more

Skeet 28 Specjal

more

Trap 28 Specjal

more

SKEET 28 SPECIAL (диспергатор)

more

SKEET 24 HS (диспергатор)

more

SKEET 24 (диспергатор)

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 384 00 58
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN