СПОРТИВНЫЕ ПАТРОНЫ

more

MASTER SKEET 24

more

MASTER TRAP 24

more

MASTER SKEET 28

more

MASTER TRAP 28

more

MASTER COMPETITION

more

Master Open

more

HS Skeet 24

more

HS Trap 24

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN