СПОРТИВНЫЕ ПАТРОНЫ

more

SKEET 24 HS (диспергатор)

more

SKEET 24 (диспергатор)

more

DYNAMIC PRO

more

FAM DYNAMIC SLUG

more

Trap 30

more

SKEET 24 калибр 16/70

more

TRAP 24 калибр 16/70

more

FAM PRACTICAL Short

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 384 00 58
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN