Sporting ammunition

more

SKEET 28 SPECIAL

more

TRAP 28 SPECIAL

more

SKEET 28 SPECIAL DISPERSOR

more

SKEET 24 HS DISPERSOR

more

SKEET 24 DISPERSOR

more

DYNAMIC PRO

more

FAM DYNAMIC SLUG

more

Trap 30

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN