Inne wyroby >> RZUTKI STRZELECKIE

W ciągłej sprzedaży posiadamy pomarańczowe rzutki strzeleckie produkcji firmy „Nasta Poland” z Opola, które pakowane są w opakowania jednostkowe 200 szt.

Jeden rzutek strzelecki waży  105 ± 5 g i posiada średnicę ø 110 mm ± 1mm.
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN