Amunicja specjalna >> AMUNICJA BOJOWA SUPER SABOT

Kaliber 12/70
Ilość sztuk w pudełku 10
Rodzaj pocisku oryginalny pocisk Brenneke w sabocie plastikowym
Skupienie trafień w odległości strzału 50 m 5 pocisków w kole o śred. 6 cm; 10 pocisków w kole o śred. 10 cm
Zalecany minimalny dystans strzału 50 m
Średnia energia kinetyczna Ek2,5 pocisku 3009 - 3438J
Masa pocisku 31,8g

O WYSOKIEJ ENERGII DZIAŁANIA, SŁUŻY DO RAŻENIA CELÓW ŻYWYCH, POJAZDÓW MECHANICZNYCH I NIEZIDENTYFIKOWANYCH OBIEKTÓW TECHNICZNYCH. 
SKUTECZNA DO ODLEGŁOŚCI 100 M.
          

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN