XXIX KRAJOWY KONKURS KÓŁ ŁOWIECKICH IM. PŁK. I. STACHOWIAKA

W dniach 25-26 maja 2013 na strzelnicy w Piastowie koło Radomia odbył się XXIX Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. Ignacego Stachowiaka.
Fabryka Amunicji Myśliwskiej FAM-PIONKI Sp. z o.o. była jednym z fundatorów nagród.


Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN