XI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁOWIECTWA, STRZELECTWA I REKREACJI HUBERTUS EXPO 2014

Podobnie jak w zeszłym roku w tym również postanowiliśmy wziąć udział w charakterze wystawcy w organizowanych w Warszawie przez PZŁ Międzynarodowych Tagach Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji.
W dniach 25-27.04.14 mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać z naszymi klientami, myśliwymi, pasjonatami strzelectwa.
Nasze stoisko odwiedziło wielu obecnych oraz potencjalnych użytkowników naszej amunicji i oferowanych przez nas wyrobów.
Wszystkim gościom dziękujemy i zapraszamy również do odwiedzin u nas w firmie.

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN