X MIEDZYNARODOWE TARGI ŁOWIECTWA, STRZELECTWA I REKREACJI HUBERTUS EXPO 2013

W dniach 26-28 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyły się X Miedzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2013, w których Fabryka Amunicji Myśliwskiej FAM-PIONKI Sp. z o.o. uczestniczyła jako wystawca.
Dziękujemy wszystkim zwiedzającym za odwiedzenie naszego stoiska.
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN