UMOWA O WSPÓŁPRACY Z ITU WYDZIAŁU MECHATRONIKI I LOTNICTWA WAT

W dniu 06.06.2016 Zarząd FAM-PIONKI Sp. z o.o.podpisał porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu z Instytutem Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) WAT.
Umowę podpisali: ze strony WML – dziekan prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński, a ze strony FAM-PIONKI – prezes Magdalena Niedzieska i wiceprezes Kamil Wiśniewski. Uroczystość zaszczycił m.in. prezes BUOS Sp. z o.o. – Spółki, która jest partnerem handlowym FAM-PIONKI oraz wieloletnim partnerem naukowo-dydaktycznym ITU.
 

 
W uroczystości udział wzięli m.in. (siedzą od lewej): wiceprezes FAM-PIONKI Kamil Wiśniewski,prezes FAM-PIONKI Magdalena Niedzieska, dziekan WML prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński;
(stoją od lewej): adiunkt w ITU ppłk dr inż. Wojciech Furmanek, dr inż. Witold Płecha - prezes BUOS Sp. z o.o. (Spółka jest partnerem handlowym FAM-PIONKI oraz wieloletnim partnerem naukowo-dydaktycznym ITU), kierownik Zakładu Konstrukcji Specjalnych ITU płk dr inż. Mirosław Zahor oraz zastępca dyrektora ITU dr hab. inż. Ryszard Woźniak
 

  (fot. Jacek Kijewski)
 

 
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN