PUCHAR FAM-PIONKI

Zarząd Fabryki Amunicji Myśliwskiej „FAM-PIONKI” Sp. z o.o. z przykrością zawiadamia, że decyzją władz PZŁ odbywające się od kilkunastu lat zawody strzeleckie o Puchar „FAM-PIONKI” nie zostały ujęte w Terminarzu Centralnych Zawodów Strzeleckich PZŁ w roku 2013.

Szanowni Państwo! 

Pragniemy wszystkim uczestnikom, którzy tak licznie brali udział w zawodach o puchar naszej firmy serdecznie podziękować i zapewnić, że postaramy się znaleźć nową formułę umożliwiającą nam spotkanie z Państwem.
 
Darz Bór
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN