PIONKOWSKIE STRZELANIA 2015

W dniu 21.03.2015 r. nasza firma zorganizowała jak co roku Pionkowskie Strzelania Śrutowe na strzelnicy Okręgowego Zarządu PZŁ w Piastowie k/ Radomia.
Pogoda wiosenna dzięki czemu frekwencja zawodników i obserwatorów była wysoka jak nigdy.


Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN