MIĘDZYNARODOWE TARGI IWA 2015

W dniach 6-9 marca 2015 roku odbyły się w Norymberdze kolejne targi IWA - największe targi branży myśliwskiej w Europie (w tym roku było ponad 1200 wystawców). Zgodnie z wieloletnią tradycją wzięliśmy w nich udział w charakterze wystawcy. Dziękujemy wszystkim za odwiedziny i nie ukrywamy, że zainteresowanie naszymi produktami przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi nowinkami - amunicją sygnałową, amunicją Trening 21g oraz linią MASTER. Wszystkie miłe słowa jakie usłyszeliśmy z ust zwiedzających utwierdziły Nas w przekonaniu, że to co robimy ma sens i będziemy jeszcze mocniej pracować aby amunicja FAM Pionki spełniała oczekiwania strzelców na całym świecie.Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN