INFORMACJA ZARZĄDU FAM-PIONKI

Szanowni Państwo,

Zarząd Fabryki Amunicji Myśliwskiej „FAM- PIONKI” sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach  uprzejmie powiadamia, że od  dnia 
15 lipca 2013r. 100% właścicielem spółki jest Pan Bogdan Niedzieski.
Intencją nowego właściciela Spółki jest nie tylko kontynuowanie jej dotychczasowej działalności produkcyjnej , handlowej i usługowej,  ale także inwestowanie w jej rozwój i ciągłe doskonalenie.
Niezmiennie więc „FAM- PIONKI”,  jej Zarząd oraz  cala załoga  stawia się  do dyspozycji wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani naszymi wyrobami, towarami i usługami. Nasi klienci i zaspakajanie ich potrzeb są bowiem dla nas najważniejsze.

Z poważaniem,

Zarząd „FAM- PIONKI”
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN