EXPOHUNTING SOSNOWIEC 2015

6 Międzynarodowe Targi Łowieckie EXPOHunting już za nami. Dziękujemy wszystkim, którzy w dniach 10-12 kwietnia odwiedzili nasze stoisko, poświęcili nam swój czas, zgłaszali swoje oczekiwania i uwagi które są dla nas zawsze niezwykle ważne przy wytyczaniu celów na przyszłość, przygotowaniu oferty produktowej i planowaniu produkcji.
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN