Hunting slug ammunition >> W-8 Plastic Slug

Gauge 12/70 / 16/70
Cartridges per pack 10
Weight of projectile 29,5g (cal. 12) / 27,5g (cal. 16)
Velocity V2,5 [m/s] 400 (cal.12) / 410 (cal.16)
Head [mm] 10 or 16
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN