Hunting slug ammunition

more

W-8 Plastic Light Slug

more

W-8 Plastic Slug

more

W-8 Slug

more

FS Slug

more

Dzik Slug

more

FAM RUBIN SABOT SLUG

more

Oryginal Brenneke Magnum Slug

more

FAM RUBIN SABOT MAGNUM SLUG

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN