Special purpose ammunition >> SOUND WARNING AMMUNITION

Gauge 12/70
Wad wojłokowa
Cartridges per pack 25
Projectile pirotechnical mixture
Sound intensity not lower than 110 dB
minimal distance of firing 20 m
Average kinetic energy not determined

AMUNICJA PRZEZNACZONA DO STRZELANIA Z BRONI GŁADKOLUFOWEJ
W CELACH OSTRZEGAWCZYCH I ĆWICZEBNYCH

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN