ПАТРОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ >> NABOJE OSTRZEGAWCZE ŚLEPE ONS-2000

КАЛИБР 12/70
Пыж wojłokowa
Количество штук в коробке 25
Rodzaj pocisku ostrzegawczy
Natężenie dźwięku w odległości 1m od wylotu lufy nie niższe niż 110 dB
Zalecany minimalny dystans strzału Zasięg rażenia elementów naboju wynosi do 20m
Energia kinetyczna pocisku nie określa się

AMUNICJA PRZEZNACZONA DO STRZELANIA Z BRONI GŁADKOLUFOWEJ
W CELACH OSTRZEGAWCZYCH I ĆWICZEBNYCH

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN