ПАТРОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

more

РЕЗИНОВАЯ КАРТЕЧ

more

NABOJE GUMOWE - BĄK

more

NABOJE GUMOWE - CHRABĄSZCZ 20

more

NABOJE GUMOWE - CHRABĄSZCZ 30

more

NABOJE GUMOWE - CHRABĄSZCZ 50

more

AMUNICJA BOJOWA - KULA W8 MP

more

AMUNICJA BOJOWA - LFT 6,8

more

AMUNICJA BOJOWA PIK - DESTRUKTOR

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN