Hunting slug ammunition >> W-8 Slug

Gauge 12/70 / 16/70 / 20/70
Cartridges per pack 10
Weight of projectile 29,5g (cal. 12) / 26g (cal. 16) / 25 g (cal.20)
Velocity V2,5 [m/s] 410 (cal.12) / 430 (cal.16) / 445 (cal.20)
Head [mm] 10 or 16
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN