Sporting ammunition >> FAM PRACTICAL Short

Gauge 12/63,5
Shot diameter [mm] 2,40 - 3,50
Shot size 7,5 - 2
Velocity V2,5 [m/s] 380
Wad plastic
Crimp star
Head [mm] 10
Cartridges per pack 25
długość naboju po zawinięciu (mm) 53
Waga śrutu (g) 28 lub 32
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN