Hunting lead ammunition >> Hunting lead shot ammunition FAM SEMI MAGNUM 12 cal.

Gauge 12/70
Shot load [g] 40
Shot diameter [mm] 3,00÷4,00
Shot size 4÷0
Velocity V2,5 [m/s] 375
Wad plastic
Head [mm] 16
Cartridges per pack 10
Rodzaj zamknięcia zatyczka
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN