Special purpose ammunition >> Rubber ammunition SWARM

Gauge 12/70
Shot diameter [mm] 7,6
Wad plastic
Cartridges per pack 25
Projectile 15 rubber balls
Accuracy min. 50% balls in 1x1m
min. distance of firing 8 m
Average kinetic energy 8,2 J
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN