Special purpose ammunition >> COMBAT AMMO PIK DESTRUCTOR

Gauge 12/70
Cartridges per pack 25
Projectile Cylindrical element made ​​of from compressed metal powder, placed in a plastic sabot
Average kinetic energy at 2,5m 3098 - 3385 J
Weight of projectile 32 g
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN