Hunting buckshot ammunition >> Hunting ammunition - buckshot 5mm 12/76 cal

Gauge 12/76
Shot load [g] 45
Shot diameter [mm] 5,00
Velocity V2,5 [m/s] 380
Head [mm] 22
Cartridges per pack 10
Przybitka plastikowa
Rodzaj zamknięcia zatyczka
Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Śrutowa 5,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN