КОНТАКТ

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki

Офис Правления:
Tel. +48 48 385 21 80
Fax +48 48 612 11 71
piotr.kozlowski@fam-pionki.com.pl
adam.jagielski@fam-pionki.com.pl

Коммерческий Офис :
Tel. +48 48 385 23 42,
+48 48 384 00 52
Fax +48 48 385 27 90
sprzedaz@fam-pionki.com.pl

Офис Внешней Торговли:
Tel. / Fax +48 48 384 00 58
sales@fam-pionki.com.pl

Бухгалтерия:
Tel.  +48 48 384 00 53, +48 48 384 00 54
ksiegowosc@fam-pionki.com.pl


Технический Инженер:
Tel. +48 48 384 00 57
technolog@fam-pionki.com.pl


Шеф Производства:
Tel.  +48 48 384 00 51

produkcja@fam-pionki.com.pl


Интернет:
www.fam-pionki.pl
fampionki@fam-pionki.pl
https://www.facebook.com/FamPionki

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN