AMUNICJA SZKOLNA

 

W naszej ofercie posiadamy wszystkie rodzaje naboi specjalnych kal. 12/70 w wersjach szkolnych przeznaczonych do celów dydaktyczno-szkoleniowych oraz naboje do nauki przeładowywania broni.

Fabryka Amunicji Myśliwskiej
"FAM-PIONKI" Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 7,
26-670 Pionki
Biuro Handlowe:
Tel. +48 48 306 70 12, fax +48 385 27 90
Sekretariat + 48 48 306 70 11
Fam-Pionki
Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - Wydział XIV pod numerem KRS 0000041302.

Wysokość kapitału zakładowego 2.070.000 PLN